COMUNA PIRTESTII DE JOS

JUDETUL SUCEAVA

 

  Despre comuna

  Galerie foto

  Sesizari

  Linkuri utile


Comisii de specialitate

 

 

 2016 - 2020

Comisii de specialitate ... detalii

 

2012 - 2016

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism.

1. Strugaru Aurelia

2. Strugariu Lenuta

3. Strugariu Toader

4. Todosi Petru

 

II. Comisia pentru învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social- culturale, culte, protectie copii.

Membrii titulari:

•  Todosi Ilie

•  Mireuta Spiridon

•  Strugariu Ovidiu

Membru supleant :

Strugaru Aurelia.

III. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

Membrii titulari:

•  Strugariu Mircea Andrei

•  Strugariu Nicanor

•  Strugariu Constantin Marcel

Membru supleant :

Strugariu Toader

 

 


 

Raport Comisia de specialitate nr.1 / 2017 ... detalii

Raport Comisia de specialitate nr.2 / 2017 ... detalii

Raport Comisia de specialitate nr.3 / 2017 ... detalii

 

Raport Comisia de specialitate nr.1 / 2016 ... detalii

Raport Comisia de specialitate nr.2 / 2016 ... detalii

Raport Comisia de specialitate nr.3 / 2016 ... detalii