COMUNA PIRTESTII DE JOS

JUDETUL SUCEAVA

 

  Despre comuna

  Galerie foto

  Sesizari

  Linkuri utile


 

 

 

  

Expunere de motive 2019

 

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2019 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pirtestii de Jos, actualizat ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind constituirea unei echipe de interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in semestrul II al anului 2018 ... detalii

Expunere de motive privind modificarea si completarea pct. B "Protectie Sociala" al Cap IV din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.16/19.05.2014 privind "Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru perioada 2014-2020" ... detalii

Expunere de motive privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2019 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drum comunal DC 21 Cacica - Pirtestii de Jos, KM 5+600 - 7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava" ... detalii

 

Expunere de motive 2018

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019 ... detalii

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind trecerea Drumului auto forestier Virfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public al comunei Pirtestii de Jos si in administrarea Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.10.2018 ... detalii

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr. 38/16.08.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatii Pirtestii de Jos ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in primul semestru al anului 2018 ... detalii

Expunere de motive privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobare contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava , precum si pentru adoptarea și semnarea Actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, actualizat ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala din cadrul Primăriei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Expunere de motive nr. 755 din 6.02.2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

 

Expunere de motive 2017

 

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2018-2019 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli finantate integral din venituri proprii al Comunei Pirtestii de Jos pe anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive privind achizitionare autospeciala de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Pirtestii de Jos , judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport si utilajele din dotarea Comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2016 ... detalii

Expunere de motive din sedinta 31.07.2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 și 2 ale Hotararii Consiliului local nr. 48 din 25.11.2005 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, aprobarea Regulamentului si a Organigramei ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din bugetul propriu al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru activitati nonprofit de interes local ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2017... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2016 si a Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor destinate finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investitiei ” Infiintare sistem de canalizare si extindere alimentare cu apa in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ” ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ”Infiintare sistem de canalizare si extindere alimentare cu apa in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ” ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2017 .. detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2016 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul Primariei comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2017 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea comunei Pirtestii de Jos la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2017-2018 ... detalii

 

Expunere de motive 2016

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatțiilor de plata restante datorate bugetelor locale ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava pentru anul 2016 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii tuturor documentatiilor
de proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de executie, verificare si asistenta tehnica) pentru obiectivul de investitie : "Amenajare/pavare cai pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primariei comunei Pirtestii de Jos pana la limita UAT cu Cacica, comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava" ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, jud. Suceava pentru anul 2016 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale sși financiare necesare gestionarii situațtiilor de urgențta pentru anul 2016 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 ... detalii

Expunere de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizatți pentru obiectivul de investițtie „Modernizare drum comunal DC 21 Cacica- Pirtestii de Jos , intre km 5+600-7-100, in comuna Pirteștii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri sși cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava sși a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie sși aprilie 2016 ... detalii

Expunere de motive privind transformarea unei funcții publice sși aprobarea Statului de funcțtii si a Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com. Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2016 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica in vederea realizarii investiiei” Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publica a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste praul Solone" din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

 

Expunere de motive privind primirea de noi membri în Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrele I, II și III 2015 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

Expunere de motive privind revocarea HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Expunere de motive privind revocarea HCL nr. 34/26.06.2015 privind instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrtestii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata (intersecţie cu DC 23 ) ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive privind revocarea HCL nr. 30/15.05.2015 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, unor persoane din comuna Pîrteștii de Jos ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Expunere de motive privind revocarea HCL nr. 29/15.05.2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind desemnare persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă si Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA) ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investiții pentru anul 2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, jud.Suceava și a listei de investiții, pentru anul 2015 ... detalii

Expunere de motive privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015 ... detalii

Expunere de motive privind instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrtestii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata (intersecţie cu DC 23 ) ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc sanitar -CF nr.1406 a comunei Pîrtestii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani ... detalii

 

Expunere de motive privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din 8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparaţii curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor de refacere scenă, refacere pardoseală, refacere planseu, verificare si refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin si biblioteca comunală amplasată adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala si revopsire, refacere lambriu, confecţionare si montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie si elevaţie împrejmuire cu montare stâlpi” ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I 2015 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 31.03.2015 privind aprobarea Statului de personal al asistenţilor personali si îndemnizaţiile pentru persoanele cu handicap grav din com. Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, începând cu data de 1.03.2015 ... detalii

Expunere de motive privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre hotărâre privind completarea anexei nr.3 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pîrtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2015 ... detalii

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei scolare a unităților de învățământ
de pe raza comunei Pîrtestii de Jos, pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii CL nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păsunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum si constituirea comisiilor pentru organizarea si desfăsurarea licitaţiei si de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei ... detalii

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind corectarea Hotărârii Consiliului Local nr.45 din 28.04.2014
privind modificarea și completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind înființarea Grupului de Actiune Locală “Cetatea Bucovinei.” ... detalii

 

........................................................................................

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind transformarea si înfiinţarea unor posturi precum şi
aprobarea Statului de funcţii şi a Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, începând cu 20.03.2015 ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană
pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava,modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014
şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Pîrteştii de Jos în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea
unor membri şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava ... detalii

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei privind
identificare, efectuare de măsurători topografice şi întocmire de planuri pe trupuri de păşune şi planuri parcelare,în vederea elaborării amenajamentului pastoral pe păşunile proprietate privată a comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava ... detalii