Monitor Oficial Local

 

- Statutul unitatii administrativ teritoriale

 

- Regulamentele privind procedurile administrative

 

- Proiecte hotarari

 

- Hotararile autoritatii deliberative

 

- Dispozitiile autoritatii executive

 

- Documente si informatii financiare

 

- Alte documente

 

Despre noi

 

  - Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei


  - Conducere


  - Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere


  - Agenda conducerii


  - Organizare


  - Regulament de organizare şi funcţionare


  - Organigrama


  - Instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei


  - Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs


  - Programe şi strategii


  - Rapoarte activitate CL si comisii de specialitate

 


  

 

Transparenta decizionala

 

Solicitare informatii de interes public

 

Persoana responsabila pentru accesul cetatenilor la informatia de interes public

 

Lista cu documente de interes public

 

Model de cerere tip / formular pentru solicitare informatii in baza Legii nr. 544/2001

 

Modalitate contestare a deciziei si modele formulare

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

Organizare Primarie

 

Stat functii si organigrama

 

Regulament de organizare si functionare

 

Cariere