COMUNA PIRTESTII DE JOS

JUDETUL SUCEAVA

 

  Despre comuna

  Galerie foto

  Sesizari

  Linkuri utile


 

 

 

 Proiecte de hotarare 2017

 

Proiect de hotarare privind rectificarea art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea comunei Pirtestii de Jos la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2017-2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul Primariei comunei Pirtestii de
Jos, pentru anul 2017 ... detalii

 

Proiecte de hotarare 2016

 

Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetelor locale ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii tuturor documentatiilor de proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de executie, verificare si asistenta tehnica) pentru obiectivul de investitie : "Amenajare/pavare cai pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primariei comunei Pirtestii de Jos pana la limită UAT cu Cacica, comuna Pirtestii de Jos, judetul Sv" ... detalii

 

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2016 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Anexa nr.1a la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Anexa nr.1b la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Cheltuieli ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Venituri ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal DC 21Cacica - Pirtestii de Jos , intre km 5+600- 7-100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 din excedentul bugetului local al anului precedent... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publica a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste paraul Solonet din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica in vederea realizarii investitiei ”Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamânt de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Anexa ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind primirea de noi membri în Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Bilant - 1 ... detalii

Bilant - 2 ... detalii

Bilant - 3 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 1 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 2 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 3 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrele I,II si III 2015 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 1 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 2 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 3 ... detalii

Proiect Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2016 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta , de asistenta si/sau reprezentare a Comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de paduri si/sau terenuri apartinand unui fond cinegetic constituit pe raza localitatii Pirtestii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 34 privind instituirea restrictiilor de circulatie pentru viteza si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pirtestii de Jos ( intersectia cu DJ 178 A)-Virfu Dealului ( intersectia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersectia cu DC 24 A)-Varvata (intersectie cu DC 23 ) ... detalii

Proiect Hotarare privind transformarea unei funcții și modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Buget rectificat ... detalii

Influente in bugetul local ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Buget rectificat ... detalii

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru anul 2015 modificata in data de 29 09 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social si cultural, unor persoane din comuna Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa nr. 1 la Proiectul de HCL nr. 4314/24.06.2015 ... detalii

Anexa nr. 2 la Proiectul de HCL nr. 4314/24.06.2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea ”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 30 din 15.05.2015 aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 3007 din 8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparatii curente la caminul cultural „Loncut” Pirtestii de Jos, judetul Suceava, respectiv executarea lucrarilor de refacere scena, refacere pardoseala, refacere planseu, verificare si refacere instalatie electrica, instalare parastrasnete la camin si biblioteca comunala amplasata adiacent cladirii caminului, subzidire pereti interiori, refacere tencuiala si revopsire, refacere lambriu, confectionare si montare copertine/aparatori cai de acces,refacere fundatie si elevatie imprejmuire cu montare stalpi” ... detalii

Buget modificat ... detalii

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru anul 2015 modificata ... detalii

Proiect privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind desemnare persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatia de dezvoltare intercomunitara ,,Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA) ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit, in cadrul proiectului RO-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situata in sat Deleni, comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF nr.1406 a comunei Pirtestii de Jos, pentru o perioada de 20 de ani ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si a listei de investitii, pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de paduri si/sau terenuri apartinand unui fond cinegetic constituit pe raza localitatii Pirtestii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind instituirea restrictiilor de circulatie pentru viteza si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pirtestii de Jos ( intersectia cu DJ 178 A)-Virfu Dealului ( intersectia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersectia cu DC 24 A)-Varvata (intersectie cu DC 23 ) ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind corectarea Hotararii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014 privind modificarea si completarea HCL Pirtestii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind infiintarea Grupului de Actiune Locala “ Cetatea Bucovinei” ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii CL nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea organizarii licitatiei privind inchirierea pasunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea pretului de pornire a licitatiei precum si constituirea comisiilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei si de solutionare a contestatiilor licitatiei ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind privind completarea anexei nr. 3 la Hotararea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 30 /15.05.2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea ”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

 

..........................................................................................

Proiect hcl nr.11 ... detalii

Proiect hcl nr.10 ... detalii

Proiect hcl nr.9 ... detalii