COMUNA PIRTESTII DE JOS

JUDETUL SUCEAVA

 

  Despre comuna

  Galerie foto

  Sesizari

  Linkuri utile


 

 

 

  

Proiecte de hotarare 2019

 

Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pirtestii de Jos, actualizat ... detalii

Proiect de hotarare privind constituirea unei echipe de interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in semestrul II al anului 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pct. B "Protectie Sociala" al Cap IV din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.16/19.05.2014 privind "Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru perioada 2014-2020" ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drum comunal DC 21 Cacica - Pirtestii de Jos, KM 5+600 - 7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava" ... detalii

 

Proiecte de hotarare 2018

 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pentru anul 2019 ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pentru anul 2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind trecerea Drumului auto forestier Virfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public comunei Pirtestii de Jos si in administrarea Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind trecerea Drumului auto forestier Virfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public comunei Pirtestii de Jos si in administrarea Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data 31.10.2018 ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data 31.10.2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.38/16.08.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatii Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.38/16.08.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatii Pirtestii de Jos ... detalii

Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol in primul semestru al anului 2018 ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol in primul semestru al anului 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, modificarii utilizarii excedentului anului 2017 si modificarea Programului de investii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 si nr.2 la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, modificarii utilizarii excedentului anului 2017 si modificarea Programului de investii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.3 la Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, modificarii utilizarii excedentului anului 2017 si modificarea Programului de investii pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 - partea 1 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 - partea 2 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Anexa nr.3 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.06.2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava” ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava” ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Anexa nr.3 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern de organizare si funcţionare al aparatului propriu al Primariei comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si atributiile acestuia, actualizat ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Anexa nr.3 la Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Anexa nr.2 la Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

 

Proiecte de hotarare 2017

 

Proiect de hotarare privind stabilirea reselei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2018-2019 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa la Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli finantate integral din venituri proprii al Comunei Pirtestii de Jos pe anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul
2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Achizitionare autospeciala de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta în comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport si utilajele din dotarea Comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 ... detalii

Proiect de hotarare aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 ale Hotararii Consiliului local nr. 48 din 25.11.2005 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, aprobarea Regulamentului si a Organigramei ... detalii

Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din bugetul propriu al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru activitati nonprofit de interes local ... detalii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2016 si a Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor destinate finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investitiei ” Infiintare sistem de canalizare si extindere alimentare cu apa in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ” ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.10 din 9.03.2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea comunei Pirtestii de Jos la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2017-2018 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul Primariei comunei Pirtestii de
Jos, pentru anul 2017 ... detalii

 

Proiecte de hotarare 2016

 

Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetelor locale ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii tuturor documentatiilor de proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de executie, verificare si asistenta tehnica) pentru obiectivul de investitie : "Amenajare/pavare cai pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primariei comunei Pirtestii de Jos pana la limită UAT cu Cacica, comuna Pirtestii de Jos, judetul Sv" ... detalii

 

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2016 ... detalii

Anexa nr.1 la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Anexa nr.1a la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Anexa nr.1b la Proiect de Hotarare nr.802/11.02.2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2015 ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Cheltuieli ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Venituri ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal DC 21Cacica - Pirtestii de Jos , intre km 5+600- 7-100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 din excedentul bugetului local al anului precedent... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publica a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste paraul Solonet din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica in vederea realizarii investitiei ”Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamânt de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Anexa ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Proiect de hotarare privind primirea de noi membri în Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Bilant - 1 ... detalii

Bilant - 2 ... detalii

Bilant - 3 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 1 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 2 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - Total 3 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrele I,II si III 2015 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 1 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 2 ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri - Total 3 ... detalii

Proiect Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2016 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta , de asistenta si/sau reprezentare a Comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de paduri si/sau terenuri apartinand unui fond cinegetic constituit pe raza localitatii Pirtestii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 34 privind instituirea restrictiilor de circulatie pentru viteza si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pirtestii de Jos ( intersectia cu DJ 178 A)-Virfu Dealului ( intersectia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersectia cu DC 24 A)-Varvata (intersectie cu DC 23 ) ... detalii

Proiect Hotarare privind transformarea unei funcții și modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Buget rectificat ... detalii

Influente in bugetul local ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Buget rectificat ... detalii

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru anul 2015 modificata in data de 29 09 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social si cultural, unor persoane din comuna Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa nr. 1 la Proiectul de HCL nr. 4314/24.06.2015 ... detalii

Anexa nr. 2 la Proiectul de HCL nr. 4314/24.06.2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea ”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 30 din 15.05.2015 aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 3007 din 8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparatii curente la caminul cultural „Loncut” Pirtestii de Jos, judetul Suceava, respectiv executarea lucrarilor de refacere scena, refacere pardoseala, refacere planseu, verificare si refacere instalatie electrica, instalare parastrasnete la camin si biblioteca comunala amplasata adiacent cladirii caminului, subzidire pereti interiori, refacere tencuiala si revopsire, refacere lambriu, confectionare si montare copertine/aparatori cai de acces,refacere fundatie si elevatie imprejmuire cu montare stalpi” ... detalii

Buget modificat ... detalii

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru anul 2015 modificata ... detalii

Proiect privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind desemnare persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatia de dezvoltare intercomunitara ,,Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA) ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit, in cadrul proiectului RO-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situata in sat Deleni, comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF nr.1406 a comunei Pirtestii de Jos, pentru o perioada de 20 de ani ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si a listei de investitii, pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de paduri si/sau terenuri apartinand unui fond cinegetic constituit pe raza localitatii Pirtestii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind instituirea restrictiilor de circulatie pentru viteza si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pirtestii de Jos ( intersectia cu DJ 178 A)-Virfu Dealului ( intersectia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersectia cu DC 24 A)-Varvata (intersectie cu DC 23 ) ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind corectarea Hotararii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014 privind modificarea si completarea HCL Pirtestii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind infiintarea Grupului de Actiune Locala “ Cetatea Bucovinei” ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii CL nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea organizarii licitatiei privind inchirierea pasunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea pretului de pornire a licitatiei precum si constituirea comisiilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei si de solutionare a contestatiilor licitatiei ... detalii

Proiect Hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind privind completarea anexei nr. 3 la Hotararea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Proiect Hotarare privind revocarea HCL nr. 30 /15.05.2015 ... detalii

Proiect Hotarare privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

Proiect Hotarare privind aprobarea platii lucrarilor ce se executa in baza contractului de lucrari nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea ”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

 

..........................................................................................

Proiect hcl nr.11 ... detalii

Proiect hcl nr.10 ... detalii

Proiect hcl nr.9 ... detalii