COMUNA PIRTESTII DE JOS

JUDETUL SUCEAVA

 

  Despre comuna

  Galerie foto

  Sesizari

  Linkuri utile


 

 

 

 Raport Compartimentul financiar -contabil, taxe si impozite locale si achizitii publice din cadrul Primariei comunei Pirtestii de Jos,in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completările ulterioare,propun spre aprobare Consiliului local Pirtestii de Jos proiectul de hotarare pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale ... detalii

Raport avand in vedere adresa nr 5028/01 03 2016 emisa de Consiliul Judetean Suceava, prin care se aloca suma de 9863 lei pentru acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa , propun modificarea bugetului local cu aceeasi suma la venituri si cheltuieli conform anexei nr 1 ... detalii

Raport la proiectul de hotarare privind aprobarea întocmirii tuturor documentatiilor de
proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de executie, verificare si asistență
tehnica) pentru obiectivul de investiţie : "Amenajare/pavare cai pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primariei comunei Pirtestii de Jos pană la limită UAT cu Cacica, comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava"... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare, cu anexele aferente trim IV an 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ”Modernizare drum comunal DC 21 Cacica-Pirtestii de Jos, KM 5+600-7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2016 ... detalii

Raport modificare buget 29.02.2016 ... detalii

Raport privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, jud.Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Raport de specialitate privind Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si a Programului de investitii pentru anul 2016 ... detalii

Raport referitor la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2016 ... detalii

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015, din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la proiectul de hotarare privind stabilirea retelei Scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul Scolar 2016-2017 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publica a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste paraul Solonet din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica, precum si realizarea investitiei” Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Raport la Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Raport hcl nr.11 ... detalii

Raport hcl nr.10 ... detalii

Raport hcl nr.9 ... detalii