Hotarari Consiliu Local

 

 

Monitorul oficial local - sursa externa

Hotarari 2020 - 2022

 

HCL 2019

 

Hotarari 2019 arhivate ... detalii

Hotararea nr.13 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2019 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.13 ... detalii

Hotararea nr.11 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pirtestii de Jos, actualizat ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.11 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.11 ... detalii

Hotararea nr.10 privind constituirea unei echipe de interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.8 privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol in semestrul II al anului 2018 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.8 ... detalii

Hotararea nr.7 privind modificarea si completarea pct. B "Protectie Sociala" al Cap IV din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.16/19.05.2014 privind "Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru perioada 2014-2020" ... detalii

Anexa la Hotararea nr.7 ... detalii

Hotararea nr.6 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2019 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.6 ... detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.5 ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 ... detalii

Anexa la Hotararea nr.3 ... detalii

Hotararea nr.1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare drum comunal DC 21 Cacica - Pirtestii de Jos, KM 5+600 - 7+100, in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava" ... detalii

Anexa la Hotararea nr.1 ... detalii

 

HCL 2018

 

Hotararea nr.44 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pentru anul 2019 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.44 ... detalii

Hotararea nr.41 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.41 ... detalii

Hotararea nr.40 privind trecerea Drumului auto forestier Virfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public comunei Pirtestii de Jos si in administrarea Consiliului local al comunei Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa nr.1 si nr.2 la Hotararea nr.40 ... detalii

Hotararea nr.38 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.10.2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.38 ... detalii

Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.36 ... detalii

Hotararea nr.34 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.34 ... detalii

Hotararea nr.33 privind modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.38 / 16.08.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si a agentilor economici la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatii Pirtestii de Jos ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.33 ... detalii

Hotararea nr.32 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol in primul semestru al anului 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.32 ... detalii

Hotararea nr.29 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, modificarii excedentului anului 2017 si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 si nr.2 la Hotararea nr.29 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.29 ... detalii

Hotararea nr.28 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.28 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.28 ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.25 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.25 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.25 ... detalii

Hotararea nr.19 privind desemnarea reprezentantului comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceavaîn Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Suceava” ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.19 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.19 ... detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.16 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.16 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.16 ... detalii

Hotararea nr.14 privind aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si atributiile acestuia, actualizat ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.14 ... detalii

Hotararea nr.13 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2015-2019 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.13 ... detalii

Hotararea nr.9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.9 ... detalii

Hotararea nr.8 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.8 ... detalii

Hotararea nr.5 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.5 ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.4 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.4 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.4 ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizarii excedentului anului 2017 si a Programului de investitii pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.2 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.2 ... detalii

Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

 

HCL 2017

 

Hotararea nr.55 privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2018-2019 ... detalii

Hotararea nr.54 privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.54 ... detalii

Hotararea nr.51 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.51 ... detalii

Hotararea nr.48 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.48 ... detalii

Hotararea nr.47 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral din venituri proprii al Comunei Pirtestii de Jos pe anul 2017 ... detalii

Hotararea nr.44 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.44 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.44 ... detalii

Hotararea nr.43 privind implementarea proiectului „Achizitionare autospeciala de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Hotararea nr.39 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.09.2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.39 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.39 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.39 ... detalii

Hotararea nr.37 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.37 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.37 ... detalii

Hotararea nr.33 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.33 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.33 ... detalii

Hotararea nr.30 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport si utilajele din dotarea Comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.28 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava si modificarea Programului de investitii pentru anul 2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.28 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.28 ... detalii

Hotararea nr.27 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.27 ... detalii

Hotararea nr.26 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.26 ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 ... detalii

Anexa nr.1 la Hotararea nr.25 ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.25 ... detalii

Hotararea nr.24 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare datorate de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local ... detalii

 

Hotararea nr.23 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna mai ... detalii

 

Hotararea nr.22 privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 ale Hcl nr.48/2005 ... detalii

 

Hotararea nr.21 privind aprobarea Planului de aproviz. cu resurse umane,materiale si financ. necesare gestionarii sit. de urgenta pentru anul 2017 ... detalii

 

Hotararea nr.20 privind aprobarea Programului privind acordarea de finantari merambursabile in anul 2017 din bugetul propriu ... detalii

 

Hotararea nr.19 privind transformarea unei functii contractuale si aprobarea Statului de functii ... detalii

 

Hotararea nr.17 privind modific. bugetului local ... detalii

 

Hotararea nr.15 privind aprob indicat tenh-economici actualizati,investitie "Construire punte pietonala si aparari maluri la Mosuleac,paraul Solonet" ... detalii

 

Hotararea nr.13 privind transformarea unei functii contractuale si aprobarea Statului de functii ... detalii

 

Hotararea nr.12 privind aprob bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii

 

Hotararea nr.11 privind aprob sumelor destinate finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investitiei "Infiintare sistem canalizare si extindere alimentare cu apa " ... detalii

 

Hotararea nr.10 privind aprob indicat tehn-econom "Infiintare sistem de canalizare cu apa comuna Pirtestii de Jos" ... detalii

 

Hotararea nr.9 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie - mai 2017 ... detalii

 

Hotararea nr.8 privind aprob cererii numitului Alexandru Miriuta si atribuirea suprafetei de 539 mp de teren ptr construirea unei locuinte ... detalii

 

Hotararea nr.7 privind aprob. contului de executie bugetara la data de 31.12.2016 ... detalii

 

Hotararea nr.6 privind aprob sumelor actualizate destinate finantarii reabilitarii obiectiv "Reabilitare si modernizare scoala primara zona Rodina" ... detalii

 

Hotararea nr.5 privind aprob indicat. tehnico-economici ptr obiectiv "Reabilitare si modernizare scoala primara zona Rodina" ... detalii

 

Hotararea nr.4 privind aprob indicat. tehnico-economici ptr obiectiv "Modernizare drum comunal DC21" ... detalii

 

Hotararea nr.3 privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de
Jos, pentru anul scolar 2017-2018 ... detalii

 

Hotararea nr.2 privind rectificarea art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea comunei Pirtestii de Jos la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii

 

Hotararea nr.1 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul Primariei comunei Pirtestii de
Jos, pentru anul 2017... detalii

 

 

HCL 2016

 

Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 din excedentul bugetului local al anului precedent ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.2 ... detalii

Hotararea nr.3 privind transformarea unei functii si aprobarea Statului de functii si a Structurii organizatorice a
aparatului de specialitate al primarului com. Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2016 ... detalii

Hotararea nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2016 ... detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava si a Programului de investitii pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.5 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.5 ... detalii

 

HCL 2015

 

Hotararea nr.61 privind aprobarea documentatiilor : Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire si Expertiza tehnica pentru autorizarea si realizarea lucrarilor ”Amenajare grup sanitar si creare nou acces pentru pacienti la dispensarul uman din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava” ... detalii

Hotararea nr.60 privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a amplasamentului studiat in suprafata de 30116 mp teren proprietate publică a statului si identificat in planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare si construire punte pietonala ”La Musuleac” si 396 mp pentru amplasare si construire gabioane, peste paraul Solonet din comuna Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.59 privind stabilirea retelei sscolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Pirtestii de Jos, pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

Hotararea nr.58 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului
local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Anexa la HCL nr.58 ... detalii

Hotararea nr.57 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.57 ... detalii

Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Anexa 1 la Hotararea nr.56 ... detalii

Hotararea nr.55 privind acceptarea donatiei avand ca obiect imobilul-teren in suprafata de 1300 mp situat în comuna Pirtestii de Jos,jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.54 privind primirea de noi membri în Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Pirtestii de Jos in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri ... detalii

Anexa nr.2 la Hotararea nr.54 ... detalii

Anexa nr.3 la Hotararea nr.54 ... detalii

Hotararea nr.53 privind rectificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.52 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.51 privind privind aprobarea amenajamentului pastoral pe pasunile proprietate privata a comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava, revizuit ... detalii

Hotararea nr.50 privind revocarea HCL nr. 34 privind instituirea restrictiilor de circulatie pentru viteza si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pirtestii de Jos ( intersectia cu DJ 178 A)-Virfu Dealului ( intersectia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersectia cu DC 24 A)- Varvata (intersectie cu DC 23 ) ... detalii

Hotararea nr.49 privind revocarea HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de paduri si/sau terenuri apartinand unui fond cinegetic constituit pe raza localitatii Pirtestii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Hotararea nr.48 privind transformarea unei functii și modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com. Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.47 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava pentru anul 2016 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.47 ... detalii

Hotararea nr.46 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare a Comunei Pirtestii de Jos, judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.45 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrele I, II si III 2015 ... detalii

Hotararea nr.44 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.42 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30 din 15.05.2015 ... detalii

Hotararea nr.41 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea ”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Hotararea nr.39 privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, unor persoane din comuna Pîrteștii de Jos ... detalii

Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.37 privind desemnare persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociatia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociatia Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA) ... detalii

Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava si modificarea Listei de investitii pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.35 privind privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF nr.1406 a comunei Pîrtestii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani Consiliul Local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Hotararea nr.34 privind instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză si tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrtestii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) si DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata (intersecţie cu DC 23 ) ... detalii

Hotararea nr.33 privind aprobarea Regulamentului privind plata sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava ... detalii

Hotararea nr.32 privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.31 privind modificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava și a listei de investiții, pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.30 privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din 8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparaţii curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor de refacere scenă, refacere pardoseală, refacere planseu, verificare si refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin si biblioteca comunală amplasată adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala si revopsire, refacere lambriu, confecţionare si montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie si elevaţie împrejmuire cu montare stâlpi” ... detalii

Hotararea nr.29 privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava ... detalii

Hotararea nr.28 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pîrtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.27 privind modificarea și completarea Hotărârii CL nr. 19 din 31.03.2015 privind aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păsunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum si constituirea comisiilor pentru organizarea si desfăsurarea licitaţiei si de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei ... detalii

Hotararea nr.26 privind corectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 28.10.2014 privind modificarea și completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind înființarea Grupului de Acțiune Locală “ Cetatea Bucovinei” ... detalii

Hotararea nr.25 privind stabilirea rețelei scolare a unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrtestii de Jos, pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

Hotararea nr.22 privind modificarea bugetului local al comunei Pîrtestii de Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr.21 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I 2015 ... detalii

Hotararea nr.20 din 31.03.2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea nr. 50 din 28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.19 din 31.03.2015 privind aprobarea organizarii licitatiei privind inchirierea pasunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea pretului de pornire a licitatiei precum si constituirea comisiilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei si de solutionare a contestatiilor licitatiei ... detalii

Hotararea nr.18 din 31.03.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral ... detalii

Hotararea nr.17 din 31.03.2015 privind aprobarea disponibilului de pajisti ce urmeaza a fi scoase la licitatie, stabilirea modalitatii de administrare a pasunilor prin inchiriere si stabilirea duratei contractului de inchiriere ... detalii

Hotararea nr.16 din 31.03.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii ... detalii

Hotararea nr.15 din 31.03.2015 privind aprobarea Statului de functii al asistentilor personali de la Primaria comunei Pirtestii de Jos ,jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.14 din 31.03.2015 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere la impozitele si taxele locale datorate de debitorul Florea Bogdan din comuna Pirtestii de Jos, jud.Suceava ... detalii

Hotararea nr.13 din 31.03.2015 privind modificarea bugetului local al comunei Pirtestii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2015 ... detalii

Hotararea nr. 12 din 31.03.2015 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2014 ... detalii

Hcl nr.11 (privind transformarea şi înfiinţarea unor posturi precum şi aprobarea Statului de funcţii şi
a Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, începând cu 20.03.2015 ) ... detalii

Anexa 2 la Hcl nr.11 ... detalii

Anexa 1 la Hcl nr.11 ... detalii

Anexa 2 la proiect Hcl nr.11 ... detalii

Anexa 1 la proiect Hcl nr.11 ... detalii

Hcl nr.10 (privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava,
retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Pîrteştii de Jos în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava ) ... detalii

Anexa 4 la Hcl nr.10 ... detalii

Anexa 3 la Hcl nr.10 ... detalii

Anexa 2 la Hcl nr.10 ... detalii

Anexa 1 la Hcl nr.10 ... detalii

Hcl nr.9 ( privind aprobarea întocmirii documentaţiei privind identificare, efectuare de măsurători topografice şi
întocmire de planuri pe trupuri de păşune şi planuri parcelare,în vederea elaborării amenajamentului pastoral pe păşunile proprietate privată a comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava ) ... detalii

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014 - 2020 ... detalii

Hotarari 2014 (arhivate) ... detalii

Hotarari 2013 (arhivate) ... detalii