Anunturi publice

 

 

Anunt reluare licitatie publica deschisa cu strigare pentru bunuri functionale scoase din uz si/sau casate in data de 30.04.2024.

Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru bunuri functionale scoase din uz si/sau casate.

Anunt ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.

Buletin de avertizare nr.2 - Tratament fitosanitar care se aplica in livezi dupa efectuarea taierilor.

Ajutor minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum ; Documente ; Documente ;

Cursuri instruire fermieri.

Anunt schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile.

Anunt dezbatere PUD construire hala colectare plante medicinale ; PUD

Anunt licitatie publica inchiriere spatii comerciale, in data de 17.08.2023.

Anunt studiu oportunitate delegare gestiune deseuri.

Anunt instruire protectia plantelor ... detalii ; detalii

Anunt curatenie in comuna.

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractie uscata si colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora din cadrul serviciului public de salubrizare in comuna Partestii de Jos, judetul Suceava, prin contract de concesiune ; Proces verbal

 

Anunt licitatie publica pentru vanzare terenuri in zona Islaz Rodina - Fata Pascanel , in data de 17.05.2023

Anunt licitatie publica pentru inchiriere pasune Trup Picior 1, in data de 17.05.2023

Anunt citire apometre ... detalii

Anunt licitatii terenuri proprietate privata a comunei Partestii de Jos, in data de 12.05.2022 ... detalii ; formulare licitatie

Anunt licitatie inchiriere pasuni in data de 28.04.2022 ;

Anunt vanzare terenuri proprietate privata a comunei, prin licitatie, in 12.05.2022

Anunt de participare finantare nerambursabila activitati nonprofit, conform Legii 350/2005, pentru anul 2022 ... detalii

Salarii demnitari alesi si functionari publici la 30.08.2021 ... detalii

Salarii demnitari alesi si functionari publici la 31.03.2021 ... detalii

Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com

Salarii demnitari alesi si functionari publici la 30.09.2020 ... detalii

Proces verbal afisare salarii la 30.09.2020 ... detalii

Anunt licitatie 15 loturi de casa (Rodina) in data de 09.06.2020 ... detalii

Anunt licitatie pasuni (Piscul Vulturului) in data de 09.06.2020 ... detalii

Anunt organizare examen de promovare in data de 10.06.2020 ... detalii

Anunt inchiriere pajisti in sedinta din 20.05.2020 ... detalii

- Tabel cu pajistile disponibile ... detalii

Anunt important pentru persoanele cu dizabilitati ... detalii

Drepturi salariale la data de 31.03.2020, conform L.153 ... detalii proces_verbal

Dispozitia nr.60/23.03.2020 cu privire la stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primariei comunei Pirtestii de Jos si stabilirea modului de desfasurare a activitatii cu publicul pe perioada starii de urgenta ... detalii

Anunt licitatie vanzare a 15 parcele de teren cu destinatia curti - constructii , Rodina, in data de 03.04.2020 ... detalii

Lista celor 15 parcele de teren cu destinatia curti - constructii , Rodina,scoase la licitatie in data de 03.04.2020 ... detalii

Anunt licitatie inchiriere spatiu cladire scoala P+1 si teren curti constructii ... detalii

Dispozitie amplasare sectii de votare alegeri Prezidentiale 2019 ... detalii

Dispozitie nr.121 afisaj electoral alegeri Prezidentiale ... detalii

Anunt licitatie inchiriere doua spatii comerciale ce apartin domeniului public al comunei , in data de 16.07.2019 ... detalii

Anunt licitatie vanzare mijloace fixe propuse la casare , in data de 01.07.2019 ... detalii

Anunt licitatie vanzare parcele imas Rodina in data de 15.07.2019 ... detalii

- caiet de sarcini ... detalii

Anunt licitatie pasuni 09.05.2018 ... detalii

Anunt examen de promovare în grad/treaptă imediat superioară a personalului contractual-bibliotecar din cadrul aparatului de specialitate al primarului in data de 31.12.2018 ... detalii

Anunt concurs (examen) în vederea promovării în funcţia publică in data de 17.12.2018 ... detalii

Anunt licitatie pasuni 03.05.2018 ... detalii

Anunt de participare pentru depunerea proiectelor de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes local ... detalii

Anunt licitatie pasuni 03.07.2017 ... detalii

Anunt licitatie pasuni 01.08.2016 ... detalii

Anunt licitatie pasuni 23.05.2016 ... detalii

Anunt transparenta decizionala ... detalii

Anunt fond cinegetic (01.07. - 15.07.2015) ... detalii

Cerere privind construirea si operarea unei retele electronice de comunicatii ... detalii

PABL Deleni ... detalii

Anunt licitatie pasuni 02.07.2015 ... detalii

Anunt licitatie pasuni 21.04 - 24.04.2015 ... detalii