Cadastru si Fond Funciar

 

2024

 

Puiu Elena Daniela (oferta 30) ... detalii ; detalii ; pv afisare ; pv fin. procedura

 

2023

 

Puiu Elena Daniela ... 29 ; preemptori ; pv derulare procedura 1 - 2 ; pv final

Solcan Simion ... 28 ; pv28 ; pv preempt 1 - 2 ; pv final procedura ;

Nacu Ionel Marian ... 26 ; pv26 ; 27 ; pv27

Todosi Agurita ... detalii ; preemptori ; pv 1 - 2 ; pv finalizare

Angheluta Zaharie (of.20) ... detalii

Papuc Constantin ... detalii1 ; detalii2 ; procese_verbale ; pv final ; pv final

Papuc Constantin ... detalii1 ; detalii2 ; pv1 ; pv2 ; pv anulare

Angheluta Zaharia / Angheluta Maria ... detalii ; pv

Angheluta Zaharia / Angheluta Maria ... detalii

 

 

2022

 

Nicutari Vasile ... detalii ; pv 45

Toma Ioan / Goian Maria ... detalii

Lucas Ileana ... detalii ; detalii ; pv 45

Papuc Constantin ... detalii ; pv 45 zile

Goian Maria ... detalii ; detalii ; finalizare procedura

Toma Ioan ... detalii ; proces verbal

Toma Ioan ... oferta ; proces verbal

Toma Ioan ... detalii

Constantinescu Elisaveta ... detalii

Lucas Ileana ... detalii ; pv 45 zile

Papuc Constantin ... detalii ; pv 45 zile ; Incheiere proceduri

Papuc Constantin ... detalii ; pv 45 zile

Morosan Iosefina ... detalii ; pv 45 zile

 

2021

 

Papuc C-tin / Papuc Ruminita ... detalii ; pv incheiere proceduri

Angheluta Maria si Zaharia ... detalii ; pv_45_zile ; pv incheiere proceduri

Sahlean Vasile / Sahlean Rodica ... detalii ; pv_final

Catargiu Doina Vianora ... detalii

Lazareanu Dumitru ... detalii

Strugariu Trifan ... detalii

Hopulele Valerian ... detalii ; pv 45 zile ; decizie

Cucirca Dana Laura ... detalii ; pv 45 zile

Enciu Maria Didina ... detalii ; pv 45 zile

Strugaru Dumitru ... detalii ; pv 45 zile